Project Description

Lamela I-2/I-3

  • Izvođač radova: Sagra d.o.o.

  • Investitor: TIM Gradnja d.o.o. Tuzla

  • Godina gradnje: 2018. – 2019.