O nama

D.O.O. „Sagra“ Gračanica je osnovano i počelo sa radom 15.09.1998. godine.
Osnovna djelatnost preduzeća je Izvođenje građevinskih radova – Gradnja stambenih i nestambenih objekata. Vlasništvo preduzeća je 100% privatno. Odmah po osnivanju preduzeća krenulo se sa nabavkom moderne opreme za obavljanje navedene djelatnosti. Istovremeno je rađeno na ispitivanju tržišta, i traženju kvalitetnih-likvidnih kupaca za plasman naših građevinskih usluga. Pažljivo se prišlo odabiru i prijemu stručne radne snage. Sve gore navedeno je počelo u samom startu da daje izrazito dobre rezultate.. Preduzeće je zbog izrazito kvalitetno izvšenih radova, poštovanja rokova izvođenja radova, konkurentne cijene, uspjelo obezbijediti posebno mjesto na tržištu. Dolazi do nagle potražnje naših usluga, i tržište se naglo proširuje. Tako da preduzeće obavlja svoju djelatnost na područiju čitave BiH.

Kontinuirano se vrši modernizacija postojeće i nabavka nove opreme za obavljanje svoje djelatnosti.
Stalno se vrši povećanje broja uposlenih radnika građevinske struke.
Kontinuirano se vrši edukacija postojećih uposlenika.
Preduzeće ima trenutno stalno uposlenih 150 radnika, a u toku sezone angažuje još radnika kao i kooperanata.

Naši projekti

POGLEDAJ VIŠE!

Naši parneri

Kontaktirajte nas već danas