KONTAKT INFORMACIJE
 • D.o.o. “Sagra” Gračanica
  Stjepan Polje b.b.
  75320 Gračanica
 • +387 (0) 35 792 091

 • sagra@bih.net.ba

 • Ponedjeljak – subota
  7.30 – 16.00

Avdić Sabahudin

dipl.ing.građ., direktor

 • +387 (0) 35 792 091

 • +387 (0) 61 193 795
 • sagra@bih.net.ba

Kruškić Suad

dipl.ing.građ.

 • +387 (0) 35 792 091

 • +387 (0) 61 887 383

 • suad@sagra.ba

Hasić Haris

prodaja i računovodstvo

 • +387 (0) 35 792 091

 • +387 (0) 61 380 030

 • haris@sagra.ba

Kalesić Mirela

prodaja i računovodstvo

 • +387 (0) 35 792 091

 • +387 (0) 61 611 772

 • mirela@sagra.ba